Obwieszczenia

Obwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 51) starsze obwieszczenia »Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu

20.01.2022

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w ŚwinoujściuObwieszczenie Burmistrza Pakości

17.01.2022

w sprawie polowania zbiorowego na 2022 r.Obwieszczenie o terminach polowań zbiorowych

26.10.2021

Obwieszczenie Koła Łowieckiego nr 65 'Nadnoteckie'Obwieszczenie Burmistrza Pakości

21.07.2021

przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie 1, miasto Pakość oraz w obrębie Ludkowo, gm.PakośćObwieszczenie Burmistrza Pakości

21.07.2021

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie 2, miasto PakośćObwieszczenie Burmistrza Pakości

21.07.2021

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie 3, miasto Pakość oraz w obrębie Jankowo, gmina PakośćObwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

20.05.2021

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-PomorskiegoObwieszczenie Burmistrza Pakości

04.05.2021

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi JankowoObwieszczenie Burmistrza Pakości

24.02.2021

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie m. Pakość, obrębie m. Rybitwy i w obrębie m. Radłowo, Gmina PakośćObwieszczenie Burmistrza Pakości

27.01.2021

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Łącko, Rybitwy i Wielowieś, gmina PakośćObwieszczenie Burmistrza Pakości

14.10.2020

o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla terenów położonych w obr. 1 oraz obr. LudkowoObwieszczenie Burmistrza Pakości

14.10.2020

o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla terenów położonych w obr. 2 oraz obr. RadłowoObwieszczenie Burmistrza Pakości

14.10.2020

o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla terenów położonych w obrębach Ludkowo i MielnoObwieszczenie Burmistrza Pakości

14.10.2020

o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla terenów położonych w obr. 3 oraz obr. JankowoObwieszczenie Burmistrza Pakości

14.10.2020

o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla terenów położonych w obr. LudwiniecObwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

08.09.2020

'Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 8,4 Latkowo- Wrzosy'Obwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 51) starsze obwieszczenia »