Obwieszczenia

Obwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 33) starsze obwieszczenia »Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

08.09.2020

'Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 8,4 Latkowo- Wrzosy'Obwieszczenie Burmistrza Pakości

29.07.2020

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część wsi Dziarnowo i KościelecRoczny plan łowiecki na rok gospodarczy 2020/2021

30.03.2020

plan łowiecki- obwód nr 204 i 205Obwieszczenie Ministra Rozwoju

11.02.2020

o przekazaniu do WSA w Warszawie skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Ministra Rozwoju z dnia 3 grudnia 2019 r. znak DLI-III.4620.16.2019.JK.5Obwieszczenie Ministra Rozwoju

20.01.2020

Dot.: 'Budowy dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec- Pątnów'Obwieszczenie Burmistrza Pakości

12.11.2019

o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla części wsi Dziarnowo i KościelecObwieszczenie Burmistrza Pakości

12.11.2019

o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla części wsi Dziarnowo i Kościelec, gm. PakośćObwieszczenie Wojewody Kujawsko- Pomorskiego

26.09.2019

o wydaniu decyzji- zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: 'Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość- Strzelno od km 0+005 do km 21+910'Obwieszczenie Wojewody Kujawsko- Pomorskiego

10.09.2019

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska- Inowrocław na odcinku od km 59+025,64 do km 59+821,19 polegającej na budowie drogi dla rowerówObwieszczenie Wojewody Kujawsko- Pomorskiego

16.05.2019

o wydaniu decyzji dla inwestycji polegającej na 'Budowie dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec- Pątnów'Obwieszczenie Burmistrza Pakości

28.03.2019

O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PAKOŚĆObwieszczenie Wojewody Kujawsko- Pomorskiego

05.10.2018

'Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość- Strzelno od km 0+005 do km 21+910'Obwieszczenie Wojewody Kujawsko- Pomorskiego

24.07.2018

'Budowa linii 400 kV Pątnów- Jasiniec- Grudziądz'Obwieszczenie Wojewody Kujawsko- Pomorskiego

06.07.2018

29 czerwca 2018r.OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

11.04.2018

ws. realizacji inwestycji drogowej dla zadania pn. 'Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość-Strzelno'Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju

01.03.2018

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju utrzymującą w mocy decyzję Wojewody K-P w sprawie inwestycji: Budowa linii 400kV Pątnów-Jasiniec-GrudziądzObwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

30.01.2018

wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę w ramach inwestycji: Budowa linii 400kV Pątnów-Jasiniec-GrudziądzObwieszczenie Wojewody Kujawsko- Pomorskiego

10.01.2018

ws. wydania decyzji o pozwoleniu na budowę linii 400 kV Pątnów- Jasiniec- GrudziącObwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 33) starsze obwieszczenia »