Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 7 położonej w budynku nr 71 w m. Kościelec, gm. Pakość, stanowiącej własność Gminy Pakość oraz sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w m. Wielowieś, gm. Pakość, oznaczonych jako dz. nr 46/1 i 46/2, stanowiących własność Gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony i II publiczny przetarg ustny ograniczony
nr sprawy: KIO.6840.7.2022.M.M.
wartość: ------------------------------
termin składania ofert: 24 maja 2022  09:00

zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego dane dotyczące nieruchomości lokalowej nr 6, położonej przy ul. Mieleńskiej 16 w Pakości, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy, nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Inowrocławskiej, ul. Błonie, ul. Topolowej – przeznaczonych do wydzierżawienia oraz nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Jankowskiej – przeznaczonej w części do wydzierżawienia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.7125.3.2.2022.MM
wartość: ------------------------------
termin składania ofert: 9 czerwca 2022  24:00

zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w m. Giebnia gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 27/5, stanowiącej własność Gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: V publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.6.1.2022.N.F.-B.
wartość: ------------------------------
termin składania ofert: 20 lipca 2022  09:00

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)