Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego dane dotyczące nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Mikołaja wraz z udziałem w drodze dojazdowej – przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Lipowej 9 – przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, nieruchomości gruntowej położonej w Pakości przy ul. Fabrycznej (obr. Rybitwy) – przeznaczonej w częściach do wydzierżawienia oraz nieruchomości gruntowych położonych w Pakości przy ul. Cmentarnej, w m. Wielowieś i m. Giebnia gm. Pakość – przeznaczonych do wydzierżawienia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.6840.14.1.2023.N.F.-B.
wartość: ------------------------------
termin składania ofert: 21 lutego 2023  24:00

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)