Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w m. Giebnia gm. Pakość, oznaczonych jako: dz. nr 25/1, dz. nr 27/5 oraz dz. nr 27/6, stanowiących własność Gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6845.2.1.2022.N.F.-B.
wartość: ------------------------------
termin składania ofert: 18 lutego 2022  09:00

zamówienie na:

sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Rybitwy gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 168 oraz sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w Pakości przy ul. Mogileńskiej, oznaczonych jako dz. nr 187/25 oraz 187/26.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony i I publiczny przetarg ustny ograniczony
nr sprawy: KIO.6840.21.1.2022.N.F.-B.
wartość: ------------------------------
termin składania ofert: 22 lutego 2022  09:00

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)