Przetargi rozstrzygnięte z 2006 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 21) starsze przetargi »zamówienie na:

Zamówienie uzupełniające na zadanie pn. Przebudowa istniejącego budynku biurowo – produkcyjnego na lokale mieszkalne wraz z instalacjami przy ul. Inowrocławskiej 12 na działce nr 3/55 w m. Pakość. - informacja o zawarciu umowy

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy:
wartość: łączna wartość pow. 60.000 euro
termin składania ofert: 22 grudnia 2006
wynik postępowania: Umowa została zawarta w dniu 22 grudnia 2006r. z wykonawcą: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Reko Waldemar Wielich i Eugeniusz Kuzak, ul. Czarna Droga 1, Inowrocław. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 22 grudnia 2006r. 

zamówienie na:

Rokowania dot. sprzedaży nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Pakości przy ul. Ks. K. S. Wyszyńskiego.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: rokowania
nr sprawy:
wartość: ----------------------
termin składania ofert: 11 grudnia 2006
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonych rokowań na sprzedaż działek oznaczonych geodezyjnie nr 259/2 o pow. 0,0686 ha, 259/4 + 289/1 o pow. ca 0,0739 ha, 259/5 + 289/2 o pow. ca 0,0755 ha oraz 259/6 o pow. 0,0770 ha, KW nr 20916, położonych w Pakości przy ul. Ksiedza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, z możliwością zabudowy domem jednorodzinnym, nabywcami zostali:Sławomir Płoszyński z Pakości – działka nr 259/6 o pow. 0,0770 ha, którego reprezentowała Maria Weronika Płoszyńska,Urszula Kruk z Pakości – działka nr 259/4 +289/1 o pow. 0,0739 ha oraz 259/5 + 289/2 o pow. 0,0755 ha oraz Teresa Hulisz z Pakości – działka nr 259/2 o pow. 0,0686 ha. 

zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Pakości przy ul. Błonie.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ----------------------
termin składania ofert: 1 grudnia 2006
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego I przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Pakości przy ul. Błonie, oznaczonych nr 83/18, 83/19, 83/20, 83/21, 83/22 o pow. 0,0022 ha każda, KW nr 50592, nabywcami zostali odpowiednio:- Magdalena Ewa Krzewina oraz Mariusz Jan Krzewina, zam. ul. Szkolna 55/9 w Pakości – działka nr 83/18; Dorota Eugenia Antczak i Piotr Paweł Antczak, zam. ul. Szkolna 55/1 w Pakości – działka nr 83/19; Zbigniew Waliszewski, zam. ul. Szkolna 55/7 w Pakości – działka nr 83/20; - Tomasz Walentowicz, zam. ul. Mogileńska 45/5 w Pakości – działka nr 83/21 oraz Czesław Wegner zam. ul. Szkolna 59/3 w Pakości - działka nr 83/22. 

zamówienie na:

Rokowania na sprzedaż: nieruchomości lokalowej nr 4 położonej w budynku wielorodzinnym przy ul. Dworcowej 1 w Pakości, pow. użytkowa lokalu 17,40 m2, udział 174/2040.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: rokowania
nr sprawy:
wartość: ---------------
termin składania ofert: 28 listopada 2006
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 4 położonej w budynku wielorodzinnym przy ul. Dworcowej 1 w Pakości, wyłoniono nabywcę - p. Ewę Fryszka, zam. przy ul. Dworcowej 1/3 w Pakości. 

zamówienie na:

Usługi wykonywane w ramach "Akcja zima 2006/2007" na terenie miasta i gminy Pakość.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 8 listopada 2006  10:00
wynik postępowania: W wyniku prowadzonego przez Gminę Pakość postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na usługi wykonywane w ramach AKCJI ZIMA 2006/2007 na terenie miasta i gminy Pakość, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2006r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) informujemy, iż wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Inowrocławskiej 14 w Pakości. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 24 listopada 2006r. 

zamówienie na:

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ---
termin składania ofert: 20 października 2006
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Pakości przy ul. Dworcowej 1, nieruchomości gruntowych położonych w Pakości przy ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego oraz w Mielnie, gm. Pakość, został wyłoniony nabywca nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Pakości przy ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego, oznaczonej geodezyjnie nr 259/1 o pow. 0,0696, KW 20916 - p. Katarzyna Pawelska, zam. w Pakości przy ul. Dworcowej 1/1. Sprzedaż pozostałych nieruchomości w drodze przetargu była bezskuteczna. 

zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w budynku nr 43 przy ul. Mogileńskiej w Pakości

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: II publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ----------------------
termin składania ofert: 29 sierpnia 2006
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w budynku nr 43 przy ul. Mogileńskiej w Pakości, został wyłoniony nabywca w/w nieruchomości - p. Wioletta i Jerzy Babiarz, zam. ul. Mogileńska 39/49 w Pakości. 

zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Pakości przy ul. Dworcowej 1 oraz nieruchomości gruntowych położonych w Pakości przy ukl. Ks. Kardynała Wyszyńskiego, w Łącku oraz w Mielnie, gm. Pakość.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: -------------------------
termin składania ofert: 25 sierpnia 2006
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Pakości przy ul. Dworcowej 1 oraz nieruchomości gruntowych położonych w Pakości przy ukl. Ks. Kardynała Wyszyńskiego, w Łącku oraz w Mielnie, gm. Pakość, został wyłoniony nabywca nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Pakości przy ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego, oznaczonej geodezyjnie nr 259/7 o pow. 0,0674, KW 20916 - p. Olga Maria Reinke Van Der Horst, zam. w Pakości przy ul. Inowrocławskiej 22/1. 

zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej nr geodezyjnym 119/31 o pow. 100 m2, położonej w Pakości przy ul. Barcińskiej, zapisanej w księdze wieczystej nr 27107".

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: --------------------
termin składania ofert: 31 lipca 2006
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej nr geodezyjnym 119/31 o pow. 0,0100 ha, został wyłoniony nabywca - Bogdan Roszak, zam. ul. Marulewska 24, 88-100 Inowrocław 

zamówienie na:

"Przebudowa przepompowni ścieków oraz budowa kolektora tłocznego do miejscowości Piechcin, gm. Barcin"

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg ograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 60.000 euro
termin składania ofert: 27 lipca 2006
wynik postępowania: W wyniku prowadzonego przez Gminę Pakość postępowania w trybie przetargu ograniczonego na zadanie pn. /Przebudowa przepompowni ścieków oraz budowa kolektora tłocznego do miejscowości Piechcin, gm. Barcin/, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2006r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) informujemy, iż najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyło PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE pe - gaz Mogilno z siedzibą przy ul. Niezłomnych 1, 88-300 Mogilno Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 21 sierpnia 2006r.  

zamówienie na:

Remont drogi gminnej w m. Rycerzewko

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 20 lipca 2006  09:30
wynik postępowania: W wyniku prowadzonego przez Gminę Pakość postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Remont nawierzchni drogi gminnej w m. Rycerzewko”, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2006r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) informujemy, iż wybrano ofertę firmy DROGI I MOSTY Henryk Boczek z Inowrocławia. Umowa z wykonawcą zostanie zawarta z zachowaniem przepisów art. 94 ust. 1 w/w ustawy. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 01 sierpnia 2006r. 

zamówienie na:

Usługi transportowe w zakresie przewozu dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Pakość w roku szkolnym 2006/07, 2007/08, 2008/09 - informacja o wyborze oferty i zawarciu umowy

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: zapytanie o cenę
nr sprawy:
wartość: do 211.000 euro
termin składania ofert: 18 lipca 2006
wynik postępowania: Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez Zakład Produkcyjno - Handlowy "MATBUD", Ludkowo 9, 88-170 Pakość. Umowa została zawarta w dniu 27 lipca 2006r. 

zamówienie na:

Dostawa materiałów drogowych niezbędnych do wykonania remontu ul. Krótkiej oraz innych robót remontowych na terenie miasta Pakość - informacja o wyborze oferty i zawarciu umowy.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: zapytanie o cenę
nr sprawy:
wartość: do 60.000 euro
termin składania ofert: 14 lipca 2006
wynik postępowania: Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe „KAMAL” s – ka z o.o. w Bydgoszczy, posiadające Zakład Produkcyjny w Pakości przy ul. Inowrocławskiej 12, z którym w dniu 26 lipca 2006r. zawarto stosowną umowę. 

zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w budynku nr 43 przy ul. Mogileńskiej w Pakości, na I piętrze

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: -----------------
termin składania ofert: 10 lipca 2006
wynik postępowania: Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na fakt, iż nikt nie wpłacił wymaganego wadium, a w konsekwencji nie przystąpił do przetargu, zgodnie z art z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm). 

zamówienie na:

Roboty budowlane w zakresie zadania pn. "Budowa zaplecza socjalnego dla stadionu miejskiego w Pakości przy ul. Św. Jana".

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: pow. 60.000 euro
termin składania ofert: 7 lipca 2006
wynik postępowania: W wyniku prowadzonego przez Gminę Pakość postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. /Budowa zaplecza socjalnego dla stadionu miejskiego w Pakości przy ul. Św. Jana/, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2006r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) informujemy, iż najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Inowrocławskiej 14 w Pakości. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 05 września 2006r. 

zamówienie na:

„Przebudowa istniejącego budynku biurowo – produkcyjnego na lokale mieszkalne wraz z instalacjami przy ul. Inowrocławskiej 12 na działce nr 3/55 w m. Pakość”.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 60.000 euro
termin składania ofert: 19 czerwca 2006
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Reko Waldemar Wielich i Eugeniusz Kuzak, ul. Czarna Droga 1, Inowrocław, oferując najkorzystniejsze warunki realizacji przedmiotu zamówienia. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 14 lipca 2006r. 

zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, oznaczonej nr 373/6 o pow. 653 m2, położonej w Pakości przy ul. Lipowej, zapisane w księdze wieczystej nr 12439.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: II przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: -------------
termin składania ofert: 12 maja 2006
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej nr geodezyjnym 373/6 o pow. 653 m2, został wyłoniony nabywca - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICUS”sp.j. Elżbieta i Jacek Gaj, Iwona Kotyńska, January Kaczmarek z siedzibą przy ul. Św. Jana 19 w Pakości.  

zamówienie na:

"Usługi transportowe"

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 euro
termin składania ofert: 8 maja 2006
wynik postępowania: Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Zamawiający wybrał ofertę Przedsiębiorstwa Usługowo - Transportowo - Budowlano - Komunalnego Ireneusz Reimus z siedzibą w Pakości. Umowę z wykonawcą zawarto w dniu 19 maja 2006r. 

zamówienie na:

"Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Pakość".

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 3 kwietnia 2006  09:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Zamawiający wybrał ofertę ZAKŁADU USŁUG DROGOWYCH Marek Smorczyński, Olsza 3, 88-300 Mogilno. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 12 kwietnia 2006r. 

zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, oznaczonej nr 373/6 o pow. 653 m2, położonej w Pakości przy ul. Lipowej, zapisane w księdze wieczystej nr 12439.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: -----
termin składania ofert: 27 marca 2006
wynik postępowania: Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak zgłoszenia przez uczestników przetargu ceny wyższej od ceny wywoławczej z zachowaniem przepisów § 14 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108). 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 21) starsze przetargi »