Przetargi rozstrzygnięte z 2010 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 27) starsze przetargi »zamówienie na:

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia

zamawiający: Sprzedający i Wydzierżawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.72241-24/10
wartość: ----------------------------------------
termin składania ofert: 27 grudnia 2010  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń UM w Pakości w dniu 28 grudnia 2010r.  

zamówienie na:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Archeologicznego i Konserwatorskiego nad inwestycją pn.: „Utworzenie parku kulturowego ”Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO ZP 341/II/PN/10
wartość: powyżej kwot progowych z art. 11 ust. 8 uPzp
termin składania ofert: 10 grudnia 2010  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz.U. nr 113, poz. 759.), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.:Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Archeologicznego i Konserwatorskiego nad inwestycją pn.: „Utworzenie parku kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”. Zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszych ofert złożonych dla poszczególnych części zamówienia przez firmy: Dla części I zamówienia - Nadzór Inwestorski POI Sp. z.o. ul. Szeroka 1 88-100 Inowrocław brutto: 214.900,00zł Dla II części zamówienia - Nadzór Archeologiczny Dorota Dominiczak-Głowacka Ul. Ks. Wawrzyniaka 20/3 88-100 Inowrocław brutto:62.790,00 zł Dla III części zamówienia - Nadzór Konserwatorski Konsorcjum: Lider- Proksen Sp. z o.o. Ul. Lubicka 44 87-100 Toruń brutto: 107.360,00 zł Lidia Grzeszkiewicz Kotlewska Usługi Archeologiczno-Konserwatorskie Ul. Lindego 17/7 87-100 Toruń Zamówienie udzielono w dniu 17.05.2011r. 

zamówienie na:

Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 108/6 o pow. ca 0,2813 ha, KW nr 27109, położonej w Pakości przy ul. Mieleńskiej, stanowiącej własność Gminy Pakość.

zamawiający: Sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO 72241-17/10
wartość: ----------------------------------------
termin składania ofert: 26 listopada 2010  10:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Mieleńskiej, stanowiącej własność Gminy Pakość , zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu, nie wpłacając uprzednio wadium. 

zamówienie na:

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia.

zamawiający: Sprzedający i Wydzierżawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: 72241-18/10
wartość: ----------------------------------------
termin składania ofert: 4 listopada 2010  15:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 05 listopada 2010r. 

zamówienie na:

Usługi wykonywane w ramach Akcja zima 2010/2011 na terenie miasta i gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO ZP341/XV/PN/10
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 18 października 2010  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Usługi wykonywane w ramach Akcja zima 2010/2011 na terenie miasta i gminy Pakość” wyłoniono Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o., ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość. Zamówienia udzielono dnia 29.10.2010r. 

zamówienie na:

Remont nawierzchni drogi lokalnej wraz z wykonaniem zatok parkingowych, położonej w miejscowości Kościelec, gm. Pakość.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO ZP 341/XIV/PN/10
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 12 października 2010  09:30
wynik postępowania: Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „Remont nawierzchni drogi lokalnej wraz z wykonaniem zatok parkingowych, położonej w miejscowości Kościelec, gm. Pakość” wyłoniono Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG, ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław. Cena oferty brutto: 259 222,37 zł. Zamówienie udzielono w dniu 21.10.2010r.  

zamówienie na:

Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji oraz remontem pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej 35 w Pakości Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji oraz remontem pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej 35 w Pakości”

zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Szkolnej, 88-170 Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341/01/10
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 28 września 2010  09:30
wynik postępowania: Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji oraz remontem pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej 35 w Pakości” wyłoniono Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. ul. Szkolna 35, 88-170 Pakość. Cena oferty brutto: 88829,39 zł Zamówienie udzielono w dniu 06.10.2010r. 

zamówienie na:

Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Utworzenie parku kulturowego ”Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”

zamawiający: GMINA PAKOŚĆ ul. Rynek 4 88-170 Pakość kujawsko-pomorskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO ZP 341/XIII/PN/10
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 22 września 2010  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania:Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. „Utworzenie parku kulturowego ”Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”wyłoniono Wykonawcę: Konsorcjum firm Lider: Drogi i Mosty Henryk Boczek, Ul. Pakoska 9, 88-100 Inowrocław Partner:RELIEF S.C. Konserwacja Zabytków Irena i Jan Bulderberg, Włodzimierz Rumiński, ul. Chabrowa 33, 87-100 Toruń Partner: INSTALPAK S.C. Józef Siembab, Stanisław Siembab, ul. Mikołaja 25, 88-170 Pakość, wartość brutto: 11 396 720,67 zł Zamówienie udzielono w dniu 20.12.2010r. 

zamówienie na:

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia.

zamawiający: Sprzedający i Wydzierżawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia.
nr sprawy: KIO.72241-17/03/10
wartość: ----------------------------------------
termin składania ofert: 22 września 2010
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń UM w Pakości w dniu 23 września 2010r. 

zamówienie na:

Przebudowa drogi Ludwiniec - Jankowo

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO ZP 341/ XI /PN/10
wartość: poniżej kwot progowych określonych
termin składania ofert: 18 sierpnia 2010  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz.U. nr 113, poz. 759.), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi Ludwiniec-Jankowo” wyłoniono Wykonawcę: Drogi i Mosty Henryk Boczek, ul. Pakoska 9, 88-100 Inowrocław. Cena oferty brutto: 515 059,88 zł. Udzielono zamówienia w dniu 21.09.2010r. 

zamówienie na:

Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Ludwiniec

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO ZP 341/XII/PN/10
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 13 sierpnia 2010  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2010r. nr 113, poz. 759.), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania „Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Ludwiniec” wyłoniono Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o., ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość, cena brutto: 35 355,60 PLN, netto: 28 980,00 PLN Udzielono zamówienia w dniu 10 września 2010r.  

zamówienie na:

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia.

zamawiający: Sprzedający i Wydzierżawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia.
nr sprawy: KIO.72243-13/01/10
wartość: ----------------------------------------
termin składania ofert: 3 sierpnia 2010
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 04 sierpnia 2010r. 

zamówienie na:

Adaptacja części budynku po byłej Szkole Podstawowej w Radłowie na lokale mieszkalne

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO ZP 341/ VII /PN/10
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 2 sierpnia 2010  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), Zamawiający informuje, iż wyniku prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Adaptacja części budynku po byłej Szkole Podstawowej w Radłowie na lokale mieszkalne” wyłoniono Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. ul. Inowrocławska 14 88-170 Pakość cena oferty brutto: 146.930,14 PLN Udzielono zamówienia w dniu 31 sierpnia 2010r.  

zamówienie na:

Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę garażami, położonych w Pakości przy ul. Jankowskiej, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość.

zamawiający: Sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.72241-08/05/10
wartość: ----------------------------------------
termin składania ofert: 20 lipca 2010  10:00
wynik postępowania: W wyniku I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego wyłoniono nabywców 12 niezabudowanych nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę garażami, położonych w Pakości przy ul. Jankowskiej. 

zamówienie na:

Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Kościelec

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIOZP341/ X /PN/10
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 19 lipca 2010  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Kościelec” wyłoniono Wykonawcę: Zakład Instalacji Budowlanych Marian Kalinski, ul. C.K. Norwida 38, 88-100 Inowrocław, cena oferty brutto: 117 853,89 zł. Udzielono zamówienia w dniu 23 sierpnia 2010r. 

zamówienie na:

Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Radłowskiej

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIOZP341/IX/PN/10
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 12 lipca 2010  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), Zamawiający informuje, iż wyniku prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Radłowskiej” wyłoniono Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe ”Pe-Gaz 90” Mogilno, ul. Niezłomnych 1, 88-300 Mogilno, cena brutto: 1.188.073,89 PLN, cena netto: 973.831,06 PLN Udzielono zamówienia w dniu 7 września 2010r.  

zamówienie na:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego i kredytu inwestycyjnego w łącznej wysokości 5 139 012,64 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: F ZP 341/ IV /PN/10
wartość: powyżej kwot progowych z art. 11 ust. 8 uPzp
termin składania ofert: 9 lipca 2010  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego i kredytu inwestycyjnego w łącznej wysokości 5 139 012,64 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”, wyłoniono Wykonawcę: Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Toruniu, ul. Chełmińska 28, 87-100 Toruń.Cena ofertowa: 1.739.957,37 PLN Udzielono zamówienia w dniu 6 września 2010r. 

zamówienie na:

Modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Inowrocławskiej w Pakości

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP341/VIII/PN/10
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 5 lipca 2010  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Inowrocławskiej w Pakości” wyłoniono Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Budowlano-Montażowych „IZOROMBUD”, ul. Leszczynowa 32, 97-100 Toruń, cena oferty brutto: 85.960,72 PLN. DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.08.2010. 

zamówienie na:

Informacja dotycząca wywieszenia na tablicy ogłoszeń UM w Pakości wykazu nieruchomości lokalowych stanowiących gminny zasób mieszkaniowy, przeznaczonych do sprzedaży, położonych przy ul. Fabrycznej 5/3 i przy ul. Mogileńskiej 43/9 w Pakości, niezabudowanych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu z możliwością zabudowy garażami, położonych przy ul. Jankowskiej w Pakości oraz nieruchomość gruntową przeznaczoną do wydzierżawienia, położoną przy ul. Św. Jana 19 w Pakości.

zamawiający: Sprzedający i Wydzierżawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia.
nr sprawy: KIO72241-08/03/10
wartość: ----------------------------------------
termin składania ofert: 9 czerwca 2010
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 10 czerwca 2010r. 

zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Pakości przy ul. Radłowskiej oraz w m. Gorzany, gm. Pakość.

zamawiający: Sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny niekwalifikowany
nr sprawy: KIO72241-05/2010
wartość: ----------------------------------------
termin składania ofert: 14 maja 2010  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w m. Gorzany gm. Pakość, został Pan Tadeusz Wiliński z Gorzan. 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 27) starsze przetargi »