Przetargi rozstrzygnięte z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 23) starsze przetargi »zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego informacje dotyczące nieruchomości lokalowych położonych przy ul. Mogileńskiej 43/19 w Pakości i przy ul. Inowrocławskiej 12d/2 w Pakości - przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców oraz nieruchomości lokalowej, położonej przy ul. Szerokiej 12/3 w Pakości - przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, a także nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Mieleńskiej w Pakości – przeznaczonej w częściach do wydzierżawienia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.7125.8.2.2017.MM
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 7 grudnia 2017  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 8 grudnia 2017 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

zamówienie na:

sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Inowrocławskiej w Pakości, oznaczonej jako dz. nr 3/162 oraz sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość, położonych w m. Mielno gm. Pakość, oznaczonych jako dz. nr 13/13 i 13/16.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg pisemny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.10.3.2017.NF
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 17 listopada 2017  14:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Inowrocławskiej oraz na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w m. Mielno gm. Pakość, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie złożył pisemnej oferty, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości.  

zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego informacje dotyczące nieruchomości gruntowych, położonych w m. Ludkowo gm. Pakość – przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
nr sprawy: KIO.6840.24.7.2017.NF
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 6 listopada 2017  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 7 listopada 2017 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego informacje dotyczące nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Szerokiej 12 i ul. Mieleńskiej oraz w m. Rycerzewo gm. Pakość – przeznaczonej do wydzierżawienia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.6845.23.1.2017.NF
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 4 października 2017  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 5 października 2017 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

zamówienie na:

"Przebudowa drogi gminnej nr 150444C Radłowo Centrum- Karolewo"

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.11.2017.MG
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 13 września 2017  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "INODROG" spółka z o.o., ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław za cenę: 843 082,84 zł. 

zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego informacje dotyczące nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Inowrocławskiej w Pakości oraz w m. Mielno gm. Pakość – przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
nr sprawy: KIO.6840.10.2.2017.NF
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 7 września 2017  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 8 września 2017 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość, położonej w Pakości przy ul. Błonie - dz. nr 59/4

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: II publiczny przetarg pisemny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.9.3.2017.NF
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 25 sierpnia 2017  14:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono nabywcę nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość, położonej w Pakości przy ul. Błonie, oznaczonej jako dz. nr 59/4.  

zamówienie na:

"Dowóz uczniów do szkół i oddziałów "O" na terenie gminy Pakość w roku szkolnym 2017/2018"

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.9.2017.MG
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 16 sierpnia 2017  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez: Zakład Produkcyjno Handlowy MATBUD Sp. z o.o., ul. Inowrocławska 12, 88-170 Pakość, za cenę: 3,12 zł/km. 

zamówienie na:

"Budowa, przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość- Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Pakości” ZADANIE I- CZĘŚĆ II

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.8.2017.MG
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 7 sierpnia 2017  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: pegaz90 sp. z o.o., ul. Niezłomnych 1, 88-300 Mogilno, za cenę: 1 190 049,60 zł. 

zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego informacje dotyczące nieruchomości lokalowej, położonej przy ul. Inowrocławskiej 12d w Pakości – przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy oraz nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Inowrocławskiej – przeznaczonej do wydzierżawienia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.7125.7.3.2017.MM
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 3 sierpnia 2017  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 4 sierpnia 2017 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

zamówienie na:

"Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 150418C Jankowo- Centrum"

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.7.2017.MG
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 18 lipca 2017  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "INODROG" spółka z o.o., ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław za cenę: dla części 1: 67 812,62 zł, dla części 2: 61 974,28 zł. 

zamówienie na:

"Budowa, przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość- Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Pakości” ZADANIE I- CZĘŚĆ II oraz ZADANIE II

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.6.2017.MG
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 7 lipca 2017  10:00
wynik postępowania: Zadanie I- część II- unieważniono część postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Zadanie II- Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: pegaz90 sp. z o.o., ul. Niezłomnych 1, 88-300 Mogilno, za cenę: 1 786 810,69 zł. 

zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego informacje dotyczące nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Nadnoteckiej i Fabrycznej (ewidencyjnie Rybitwy) w Pakości oraz w m. Giebnia gm. Pakość – przeznaczonych do wydzierżawienia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.6845.16.2.2017.NF
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 7 czerwca 2017  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 8 czerwca 2017 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego informacje dotyczące nieruchomości lokalowej, położonej przy ul. Mogileńskiej 17 w Pakości – przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy oraz nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Fabrycznej w Pakości (ewidencyjnie Rybitwy) – przeznaczonej w części do wydzierżawienia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.7125.5.3.2017.MM
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 19 kwietnia 2017  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 20 kwietnia 2017 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość, położonych: w Pakości przy ul. Błonie - dz. nr 59/4 oraz w Pakości przy ul. Mikołaja - dz. nr od 418/1 do 418/10.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg pisemny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.9.1.2017.NF
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 14 kwietnia 2017  12:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Błonie oraz Mikołaja zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie złożył pisemnej oferty, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości.  

zamówienie na:

Dostawę materiałów budowlanych i świadczenie usług dla zadania pn.: Utwardzenie dróg wewnętrznych przy ul. Mogileńskiej- część 3 i 9

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Zapytanie o cenę
nr sprawy: KIO.271.4.2017.MG
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 11 kwietnia 2017  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 3 i 9 

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość, położonej w m. Giebnia gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 76/5.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg pisemny ograniczony
nr sprawy: KIO.6840.17.2.2017.NF
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 31 marca 2017  14:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono nabywcę nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość, położonej w m. Giebnia gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 76/5. 

zamówienie na:

Dostawę materiałów budowlanych i świadczenie usług dla zadania pn.: Utwardzenie dróg wewnętrznych przy ul. Mogileńskiej”.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Zapytanie o cenę
nr sprawy: KIO.271.3.2017.MG
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 24 marca 2017  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 oraz informacja o unieważnieniu postępowania w części 3 i 9 prowadzonego postępowania w trybie zapytania o cenę 

zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego informacje dotyczące nieruchomości lokalowej nr 7, położonej przy ul. Radłowskiej 29 w Pakości – przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy oraz nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Rynek 7, ul. Szerokiej 12, ul. Radłowskiej w Pakości a także w m. Giebnia i m. Łącko gm. Pakość – przeznaczonych do wydzierżawienia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.7125.4.3.2017.MM
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 15 marca 2017  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 16 marca 2017 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 9 o powierzchni 36,39 m2 stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w budynku wielorodzinnym w miejscowości Wielowieś 1, gm. Pakość, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 28/3

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: IV rokowania na sprzedaż
nr sprawy: KIO.6840.6.10.2016.MM
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 20 stycznia 2017  14:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonych rokowań wyłoniono nabywcę nieruchomości lokalowej nr 9 o pow. 36,39 m2, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w budynku wielorodzinnym w miejscowości Wielowieś 1, gm. Pakość. 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 23) starsze przetargi »