Przetargi unieważnione z 2008 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012”.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty progowej zawartej w art. 8 pkt 11 uPzp
termin składania ofert: 21 lipca 2008  09:30
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655), Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie całego zamówienia. 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)