Przetargi unieważnione z 2015 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4, z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakości gmina Pakość

zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Pakości
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: OZO.5543.21.2015
wartość: ---------------
termin składania ofert: 11 września 2015  09:45
przyczyna unieważnienia: Brak ofert 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)