Zarządzenie nr 206/09BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 15 maja 2009w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie nr 206/09
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 15 maja 2009


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie  art. 48, ust.1-8  ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu  Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz.U. Nr 46, poz.499, z późn.zm.1 ), w związku z art. 25, ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja Wyborcza do Parlamentu Europejskiego  (Dz.U. Nr 25, poz.219 z późn.zm.2)

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1 Powołać dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
          zarządzonych na 7 czerwca  2009r. 6 obwodowych komisji wyborczych:

    • od nr 1 do 5 z siedzibą w Pakości,
    • nr 6 z siedzibą w Kościelcu.

Składy komisji określają załączniki do zarządzenia od nr 1 do nr 6.  

§ 2. Składy obwodowych komisji wyborczych podać niezwłocznie do publicznej wiadomości
      w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

Załącznik nr 1 (15kB) pdf
Załącznik nr 2 (14kB) pdf
Załącznik nr 3 (13kB) pdf
Załącznik nr 4 (13kB) pdf
Załącznik nr 5 (13kB) pdf
Załącznik nr 6 (21kB) pdf

 

_______________________                                     
1  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001r. Nr 74, poz.786 i Nr 154, poz.1802, z 2002r. Nr 14, poz.128, Nr 113, poz.984, Nr 127, poz.1089 i Nr 153, poz.1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 , z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2005 r. Nr 140, poz.1173, z 2006r. Nr 218, poz.1592 oraz z 2007r. nr 112, poz.766.
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006r. Nr 218, poz.1592, z 2007r. Nr 25, poz.162 oraz Nr 112, poz.766.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (18 maja 2009, 16:40:03)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (19 maja 2009, 08:55:56)
Zmieniono: Zmiana daty zarządzenia na właściwą - 2009.05.15

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2828