Zarządzenie nr 12Burmistrza Pakości z dnia 31 grudnia 2002w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2002 r.

Zarządzenie nr 12
Burmistrza Pakości
z dnia 31 grudnia 2002


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2002 r.

Na podst. art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIX/195/2001 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20.12.2001 r. Burmistrz Pakości postanawia co następuje:

§ 1
I. Wprowadzić następujące zmiany w budżecie gminy na 2002 r.

  • zwiększyć środki subwencji oświatowej w dz. 758 – różne rozliczenia o kwotę 23.000
    zgodnie z zał. Nr 1 do zarządzenia

II. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi

  • po stronie dochodów 12.618.734,15
  • po stronie wydatków 12.595.734,15

§ 2
Dokonać zmian w budżecie gminy na 2002 r. zgodnie z zał. Nr 1 do zarządzenia.

§ 3
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty, zgodnie z § 4 Statutu Gminy.

§ 4
Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Burmistrz

Wiesław Kończal  

Załącznik nr 1 (77kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (17 stycznia 2009, 07:42:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2864