Zarządzenie nr 11Burmistrza Pakości z dnia 11 grudnia 2002w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2002 rok

Zarządzenie nr 11
Burmistrza Pakości
z dnia 11 grudnia 2002


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2002 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIX/195/2001 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20.12.2001 r. Burmistrz Pakości postanawia co następuje: 

§ 1 
I Wprowadzić następujące zmiany w budżecie gminy na 2002 rok.

  • zmniejszyć środki dotacji celowej w dziale 801 - Oświata i Wychowanie o kwotę 172,00
  • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 24 712,00
  • dokonać przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 110 571,00 

    Zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do Uchwały 

II Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

  • po stronie dochodów: 12 595 734,15
  • po stronie wydatków: 12 595 734,15 

§ 2
Dokonać zmian w budżecie gminy na 2002 r. zgodnie z Zał. Nr 1 i 2 do Zarządzenia.

§ 3  
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty, zgodnie z § 4 Statutu Gminy 

§ 4
Zarządzenie obowiązuje w dniu podjęcia.

Burmistrz
 
Wiesław Kończal

Załącznik nr 1 (105kB) pdf
Załącznik nr 2 (84kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (17 stycznia 2009, 07:47:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2813