Zarządzenie nr 10Burmistrza Pakości z dnia 11 grudnia 2002w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakości

Zarządzenie nr 10
Burmistrza Pakości
z dnia 11 grudnia 2002


w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakości

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 6 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1
Powołać Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakości w składzie:

Maria Hanasz
Andrzej Hanasz
Bożena Jóźwiak
O. Gabriel Kiliński
Justyna Kończal
Ewa Lewandowska
Andrzej Łuba
Maria Orzechowska
Anna Serwach
Barbara Wesołowska-Barczak

§ 2
Komisja działa w oparciu o regulamin pracy stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Wiesław Kończal

Załącznik (65kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (17 stycznia 2009, 07:50:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4055