Referat Oświaty, Kultury i Promocji Gminy

Kierownikiem Referatu jest:

Mariusz Jarzynowski
tel. 52 356 90 41
fax. 52 356 90 41

Referat mieści się w Pakości przy ul. Barcińskiej 11

Do zadań Referatu Oświaty, Kultury i Promocji Gminy (OKP) należy w szczególności:

1) z zakresu spraw oświatowych:

a) zapewnienie scentralizowanej obsługi administracyjno – finansowej oraz organizacyjnej szkół i przedszkoli z terenu gminy Pakość,
b) opracowywanie projektów rocznych planów dochodów i wydatków oświatowych oraz współdziałanie w tym zakresie z odpowiednimi organami Gminy,
c) gospodarowanie środkami finansowymi przyznanymi na oświatę w ramach budżetu Gminy,
d) podejmowanie działań i nadzór nad realizacją remontów i inwestycji w placówkach oświatowych,
e) kształtowanie sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
f) prowadzenie wymaganych ewidencji dotyczących spraw pracowniczych, uczniowskich i mienia placówek,
g) opracowywanie projektu regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz nadzór nad jego realizacją,
h) realizacja funduszu płac pracowników oświaty oraz prowadzenie spraw funduszu świadczeń socjalnych na zasadach określonych w Karcie Nauczyciela,
i) opiniowanie arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych,
j) współdziałanie z dyrektorami poszczególnych placówek oświatowych w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków działania placówki, w tym wyposażenia w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji programów nauczania i wychowania,
k) organizowanie dowozu dzieci do szkół oraz dysponowanie środkami transportowymi będącymi w posiadaniu gminy, przeznaczonymi do dowozu dzieci,
l) koordynowanie działalności placówek oświatowych na terenie gminy,
ł) organizowanie konkursów na dyrektorów placówek oświatowych,
m) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowo – budżetowej przez poszczególne placówki,
n) współdziałanie z Ochotniczymi Hufcami Pracy w zakresie zatrudniania, przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu oraz w zakresie kształcenia i wychowania młodzieży,
o) współdziałanie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pakości w zakresie realizacji pomocy materialnej dla uczniów,
p) prowadzenie spraw związanych z przyznaniem pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych,
q) prowadzenie innych zleconych spraw należących do zadań oświatowych organu prowadzącego placówki oświatowe,

2) z zakresu kultury, sportu i turystyki:

a) nadzór nad funkcjonowaniem oraz współpraca z Ośrodkiem Kultury i Turystyki w Pakości oraz Biblioteką Publiczną w Pakości,
b) nadzór nad działalnością środowiskowych świetlic wiejskich,
c) uczestniczenie w działalności rady sportu,
d) inicjowanie działań wspierających rozwój sportu na terenie gminy,
e) prowadzenie ewidencji obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie oraz dokonywanie zaszeregowania pól biwakowych i prowadzenie ich ewidencji,
f) podejmowanie czynności kontrolnych w zakresie przestrzegania obowiązujących wymagań przez obiekty wymienione w pkt f),
g) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,
h) opracowywanie projektu i nadzór nad realizacją gminnego programu opieki nad zabytkami.

3) z zakresu współdziałania z organizacjami pozarządowymi:

a) opracowywanie i realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
b) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Pakość, w tym klubami sportowymi,
c) organizowanie konkursów na zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pożytku publicznego i nadzór nad realizacją tych zadań,
d) organizowanie konkursów na zlecanie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Pakość.

4) z zakresu promocji Gminy:

a) przygotowywanie materiałów, w tym multimedialnych, promujących Gminę w kraju i za granicą,
b) rozpowszechnianie materiałów promocyjno – informacyjnych o Gminie,
c) promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego Gminy,
d) utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu,
e) współdziałanie z redakcją „Wiadomości Pakoskich” w szczególności w zakresie udostępniania informacji z realizacji zadań przez Urząd.

Wytworzył: Jacek Malinowski (22 lutego 2006)
Opublikował: Jacek Malinowski (22 lutego 2006, 08:11:19)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (18 czerwca 2019, 07:27:17)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9472

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij