Przebudowa istniejących obiektów technologicznych na obszarze odcinka nr 5 kolejki linowo-towarowej Janikowo-Piechcin

Pakość, 8 listopada 2011r.
KIO.6220.5.19.2011.ACh

ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji

W związku ze złożonym przez Pana Janusza Głodka reprezentującego firmę Soda Polska Ciech Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny JANIKOSODA z siedzibą przy ul. Przemysłowej 30 w Janikowie, wnioskiem z dnia 24 stycznia 2011r., zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 8 listopada 2011r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejących obiektów technologicznych na obszarze odcinka nr 5 kolejki linowo - towarowej Janikowo-Piechcin, gm. Pakość.
Zgodnie z cytowanym wyżej artykułem informuję, iż z w/w decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18), w dniach pracy Urzędu w godz. 8:00 – 12:00.

   
   
Pakość, 10 maja 2011r.
KIO.6220.5.12.2011.ACh

ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji

W związku ze złożonym przez Pana Janusza Głodka reprezentującego firmę Soda Polska Ciech Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny JANIKOSODA z siedzibą przy ul. Przemysłowej 30 w Janikowie, wnioskiem z dnia 24 stycznia 2011r., zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 10 maja 2011r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejących obiektów technologicznych na obszarze odcinka nr 5 kolejki linowo - towarowej Janikowo-Piechcin, gm. Pakość.
Zgodnie z cytowanym wyżej artykułem informuję, iż z w/w decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18), w dniach pracy Urzędu w godz. 8:00 – 12:00.

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Chełminiak (10 maja 2011)
Opublikował: Jacek Malinowski (10 maja 2011, 09:38:55)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (8 listopada 2011, 15:23:02)
Zmieniono: publikacja zawiadomienia o wydaniu decyzji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2060