zawiadomienie o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie opracowania ekofizjograficznego do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Pakości oraz w obrębach Rybitwy i Radłowo

Pakość, 29 listopada 2011r.
KIO.6220.1.1.2011.ACh
   
Zawiadomienie
o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie  
 
Zgodnie z art. 21 ust.2 pkt. 23 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
 
z a w i a d a m i a m
 
o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie opracowania ekofizjograficznego do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Pakości oraz w obrębach Rybitwy i Radłowo.

Załącznik 1 (1475kB) pdf
Załącznik 2 (1283kB) pdf
Załącznik 3 (638kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Chełminiak (29 listopada 2011)
Opublikował: Jacek Malinowski (30 listopada 2011, 16:43:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1971