Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PAKOŚĆ (229kB) pdf


Uchwały z zakresu utrzymania czysto­ści i porządku w gminie oraz gospodarowania odpadami komunalnymi:

Uchwała nr XV/138/2020 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 28 maja 2020 uchylająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała nr XV/139/2020 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 28 maja 2020 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakość

Uchwała nr XV/140/2020 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 28 maja 2020 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.Uchwała nr XV/143/2020 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 28 maja 2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, o

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Chełminiak (30 stycznia 2014)
Opublikował: Jacek Malinowski (11 marca 2014, 10:23:08)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (2 lipca 2020, 11:13:25)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3912