2022 r.

2022 r.

Budowia farmy fotowoltaicznej „Pakość – Wielowieś Solar Park” o mocy przyłączeniowej do 30 MW na działce nr 140/7 obręb Wielowieś, gmina Pakość

Pakość, dnia 13 lipca 2022 r.KIO.6220.11.2022.PGOBWIESZCZENIEo wydaniu postanowienia stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko W związku z wnioskiem złożonym przez Grand Solar 16 Sp. z o. o. z siedzibą w [...]

"Zbieranie i przetwarzanie odpadów na działce ewidencyjnej 3/212 obręb ewid. 4 Pakość”

Pakość, dnia 6 lipca 2022 r.KIO.6220.14.2022.PGOBWIESZCZENIEUrząd Miejski w Pakości, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

Uruchomienie kopalni kruszywa naturanlego LUDKOWO IX

   Pakość, dnia 12 lipca 2022 r.KIO.6220.22.2021.HROBWIESZCZENIEo wydaniu decyzjiW związku ze złożonym przez KOPALNIĘ KRUSZYWA NATURALNEGO LUDKOWO  I s. c. A Siembab & K. Gębala , wnioskiem z dnia 5 października 2021 r., [...]

Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Wielowieś, gmina Pakość, planowanego na działkach o nr ewid.144/2, 144/6

Pakość, dnia 2 sierpnia 2022 r.KIO.6220.13.2022.HROBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

„Budowa farmy fotowoltaicznej SPV Ludwiniec zlokalizowanej na części działki o nr 35/7 w miejscowości Ludwiniec, gm. Pakość”.

Pakość, dnia 11 lipca 2022 r.KIO.6220.6.2022.PGOBWIESZCZENIEDziałając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

Przebudowa drogi gminnej nr 150421C relacji Kościelec Kujawski-Mimowola

Pakość, dnia 9 maja 2022 r.KIO.6220.26.2021.HROBWIESZCZENIEo wydaniu decyzjiW związku ze złożonym przez Pana xxxxx, działającego w imieniu Inwestora – Gminy Pakość wnioskiem z dnia 30 listopada 2021 r. (data wpływu), zgodnie z art. 49 [...]

Przebudowa drogi gminnej nr 1504477C relacji Rycerzewko-Smyrnia

   Pakość, dnia 6 maja 2022 r.KIO.6220.1.2022.HROBWIESZCZENIEo wydaniu decyzjiW związku ze złożonym przez Pana xxxxx, działającego w imieniu Inwestora – Gminy Pakość wnioskiem z dnia 10 stycznia 2022 r. (data wpływu), zgodnie z [...]

Budowa instalacji do przetwarzania odpadów poprzez odzysk metodą kompostowania na terenie działki o nr ew. 2/53 w Pakości, obręb 0004, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie

Pakość, dnia 20 kwietnia 2022 r.KIO.6220.3.2022.HROBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

Zbieranie odpadów na terenie działek o nr ew. 3/161 i 3/162 w Pakości, gmina Pakość, województwo kujawsko-pomorskie

                                         &nbs [...]

"Budowa w gminie Pakość, na terenie Żwirowni Wojdal, elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 80 MW"

                              Pakość, dnia 9 czerwca 2022 r.KIO.6220.16.2019.PGZAWIADOMIENIEo wydaniu decyzjiW związku ponownym rozpatrzeniem sprawy wszczętej na wniosek [...]

Budowa farmy fotowoltaicznej Ludkowo, gmina Pakość

                                         &nbs [...]

metryczka