Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Pakości przy ul. Mikołaja, przeznaczonych pod zabudowę garażową, oznaczonych jako dz. od nr 418/1 do nr 418/20, stanowiących własność Gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.1.21.2022.N.F.-B.
wartość: ------------------------------
termin składania ofert: 28 października 2022  09:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)