Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w m. Giebnia gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 27/5, stanowiącej własność Gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: IV publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.9.8.2021.N.F.-B.
wartość: ------------------------------
termin składania ofert: 24 listopada 2021  09:00

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)