Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w m. Giebnia gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 27/5, stanowiącej własność Gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: III publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.9.1.2021.N.F.-B.
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 18 maja 2021  09:00

zamówienie na:

dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w m. Giebnia gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 25/1, oraz dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej w m. Giebnia gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 27/6, stanowiących własność Gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6845.3.5.2021.N.F.-B.
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 18 maja 2021  11:00

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)