Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonej w Pakości przy ul. Inowrocławskiej, oznaczonych jako dz. nr 3/162 oraz 3/161, stanowiących własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.7.6.2020.N.F.-B.
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 8 października 2020  09:00

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w m. Giebnia gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 27/5, stanowiącej własność Gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: II publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.12.13.2020.N.F.-B.
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 18 listopada 2020  09:00

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)