zamówienie na:

Informacja o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pakość, przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia, położonych w Pakości przy ul. Szkolnej 49/8 i Szkolnej 31/7 (nieruchomości lokalowe) - sprzedaż w drodze bezprzetargowej, gruntowe położone w Pakości przy ul. Św. Jana, Błonie, Jankowskiej, Szerokiej, Inowrocławskiej i w m. Wielowieś, gm. Pakość - dzierżawa.

zamawiający: sprzedający i wydzierżawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy:
wartość: -----------------------------------
termin składania ofert: 14 lipca 2009
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia, położonych w Pakości przy ul. Szkolnej 49/8 i Szkolnej 31/7 (nieruchomości lokalowe) - sprzedaż w drodze bezprzetargowej, w Pakości przy ul. Św. Jana, Błonie, Jankowskiej, Szerokiej, Inowrocławskiej i w m. Wielowieś, gm. Pakość (nieruchomości gruntowe)- dzierżawa, został zdjęty z tablicy ogłoszeń UM w Pakości w dniu 15 lipca 2009r. 
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

Burmistrz Pakości

informuje, iż w dniu 23 czerwca 2009r. wywieszono na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia, zawierający nieruchomości:

  • lokalową nr 8 o pow. 47,15 m2, stanowiącą własność Gminy Pakość, położoną w budynku wielorodzinnym przy ul. Szkolnej 49 w Pakości, na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 51/5 - przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy
  • lokalową nr 7 o pow. 37,34 m2, stanowiącą własność Gminy Pakość, położoną w budynku wielorodzinnym przy ul. Szkolnej 31 w Pakości, na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 61/1 - przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy;
  • gruntową oznaczoną ewidencyjnie nr 78/2 w części o pow. 16 m2 (pow. ca 2482 m2), KW nr 23038, Bi – inne tereny zabudowane, położoną przy ul. Św. Jana w Pakości, przeznaczoną do wydzierżawienia w powyższej części z przeznaczeniem na siedlisko pod kiosk na nietrwałych fundamentach, na okres 3 lat;
  • gruntową oznaczoną ewidencyjnie nr 315 w części o pow. 145 m2 (pow. ca 3561 m2), KW nr 25256, R-Ł IV, V, VI - grunty orne i łąki trwałe klasy IV, V i VI, położoną przy ul. Jankowskiej w Pakości, przeznaczoną do wydzierżawienia w powyższej części jako uzupełnieni działki budowlanej, na okres 10 lat;
  • gruntowe oznaczone ewidencyjnie nr 83/2 o pow. ca 22 m2, KW brak, Bi – inne tereny zabudowane, oraz nr 396/19 w części o pow. ca 1 m2 (pow. ca 4 m2) KW 2155, Bi – inne tereny zabudowane, położone przy ul. Błonie w Pakości, przeznaczone do wydzierżawienia , zabudowanych garażem, na okres 10 lat;
  • gruntową oznaczoną ewidencyjnie nr 189/2 w częściach o pow. 280 m2, 48 m2, 90 m2 (o pow. ca 789 m2), KW nr 23176, RV – grunty orne klasy V, położoną przy ul. Szerokiej w Pakości, przeznaczoną do wydzierżawienia w powyższych częściach w celu poprawy warunków zagospodarowania, na okres 3 lat;
  • gruntową oznaczoną ewidencyjnie nr 3/175 w części o pow. 15 m2 (pow. ca 4062 m2), KW nr 26518, Ba – tereny przemysłowe, położoną przy ul. Inowrocławskiej w Pakości, przeznaczoną do wydzierżawienia w powyższej części z przeznaczeniem na siedlisko pod kiosk na nietrwałych fundamentach, na okres 3 lat;
  • gruntową oznaczoną ewidencyjnie nr 53/20 o pow. 388 m2, KW nr 22813, B-RII – grunty rolne zabudowane klasy II, położoną w m. Wielowieś gm. Pakość, przeznaczoną w całości do wydzierżawienia na cele rolnicze, na okres 3 lat; gruntową oznaczoną ewidencyjnie nr 28/4 o pow. 14433 m2, KW nr 19701, RIIIb – grunty rolne klasy IIIb, położoną w m. Wielowieś gm. Pakość, przeznaczoną w całości do wydzierżawienia na cele rolnicze, na okres 3 lat;


metryczka


Opublikował: Joanna Zemełka (23 czerwca 2009, 16:17:03)

Ostatnia zmiana: Joanna Zemełka (15 lipca 2009, 09:40:15)
Zmieniono: Informacja o zdjęciu wykazu z tablicy ogłoszeń UM w Pakości

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1604