zamówienie na:

Informacja o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pakość, przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia, położonych w Pakości przy ul. Mogileńskiej 43/12 i ul. Rynek 8/12 (nieruchomości lokalowe) - sprzedaż w drodze bezprzetargowej, gruntowa położona w Pakości przy ul. Szerokiej - dzierżawa.

zamawiający: sprzedający i wydzierżawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: 72243-21/04/09
wartość: -----------------------------------
termin składania ofert: 6 sierpnia 2009
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia, położonych w Pakości przy ul. Mogileńskiej 43/12 i ul. Rynek 8/12 (nieruchomości lokalowe) - sprzedaż w drodze bezprzetargowej, gruntowa położona w Pakości przy ul. Szerokiej - dzierżawa, został zdjęty z tablicy ogłoszeń UM w Pakości w dniu 07 sierpnia 2009r.  

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

Burmistrz Pakości

informuje, iż w dniu 16 lipca 2009r. wywieszono na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia, zawierający nieruchomości:

- lokalową nr 12 o pow. 32,06 m2, stanowiącą własność Gminy Pakość, położoną w budynku wielorodzinnym przy ul. Mogileńskiej 43 w Pakości, na działce nr 230/2 przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy;

- lokalową nr 12 o pow. 20,80 m2, stanowiącą własność Gminy Pakość, położoną w budynku wielorodzinnym przy ul. Rynek 8 w Pakości, na działce nr 159/1 - przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy;

- gruntową oznaczoną ewidencyjnie nr 189/2 w części o pow. 90 m2 (o pow. ca 789 m2), KW nr 23176, RV – grunty orne klasy V, położoną przy ul. Szerokiej w Pakości, przeznaczoną do wydzierżawienia w powyższej części w celu poprawy warunków zagospodarowania, na okres 3 lat.

metryczka


Opublikował: Joanna Zemełka (16 lipca 2009, 14:44:46)

Ostatnia zmiana: Joanna Zemełka (7 sierpnia 2009, 10:41:59)
Zmieniono: Informacja o zdjęciu wykazu z tablicy ogłoszeń UM w Pakości

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1335