zamówienie na:

Dzierżawa nieruchomości położonych w m. Giebnia i Gorzany, gm. Pakość, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość.

zamawiający: Wydzierżawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
nr sprawy: 72243-37/02/09
wartość: ----------------------------------
termin składania ofert: 5 października 2009
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w m. Giebnia i Gorzany, gm. Pakość, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość, został zdjęty z tablicy ogłoszeń UM w Pakości w dniu 06 października 2009r. 
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

Burmistrz Pakości

informuje, iż w dniu 14 września 2009r. wywieszono na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, zawierający nieruchomości:

- gruntową oznaczoną ewidencyjnie nr 59/4 o pow. 300 m2, KW nr 23181, B-RIIIa – grunty rolne zabudowane klasy IIIa, położoną w m. Gorzany, gm. Pakość, przeznaczoną do wydzierżawienia w celu poprawy warunków zagospodarowania, na okres 3 lat.

- gruntową oznaczoną ewidencyjnie nr 25/1 o pow. 144.900 m2, KW nr 37680, RIVa,IVb,V – grunty orne klasy IVa,IVb,V, położoną w m. Giebnia, gm. Pakość, przeznaczoną do wydzierżawienia na cele rolnicze, na okres 3 lat.

- gruntową oznaczoną ewidencyjnie nr 27/3 o pow. 256.800 m2, KW nr 37680, RIVa,IVb,V – grunty orne klasy IVa,IVb,V, położoną w m. Giebnia, gm. Pakość, przeznaczoną do wydzierżawienia na cele rolnicze, na okres 3 lat.

metryczka


Opublikował: Joanna Zemełka (14 września 2009, 14:34:24)

Ostatnia zmiana: Joanna Zemełka (6 października 2009, 12:06:07)
Zmieniono: Informacja o zdjęciu wykazu z tablicy ogłoszeń UM w Pakości

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1460