zamówienie na:

Informacja dotycząca wywieszenia na tablicy ogłoszeń UM w Pakości wykazu nieruchomości lokalowych i gruntowych, przeznaczonych do sprzedaży, położonych odpowiednio: w Pakości przy ul. Mogileńskiej 17/6, Jankowskiej 4, Szkolnej 1 - lokale mieszkalne oraz w m. Łącko, gm. Pakość i przy ul. 21 Stycznia w Pakości - grunty.

zamawiający: Sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
nr sprawy: KIO 7145-30/09
wartość: -----------------------------------
termin składania ofert: 9 grudnia 2009
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży został zdjęty z tablicy ogłoszeń UM w Pakości w dniu 10 grudnia 2009r. 
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

Burmistrz Pakości

informuje, iż w dniu 18 listopada 2009r. wywieszono na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zawierający nieruchomości:
 
- lokalową nr 6 o pow. 47,10 m2, stanowiącą własność Gminy Pakość, położoną w budynku wielorodzinnym przy ul. Mogileńskiej 17 w Pakości, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 213/7 - przeznaczoną do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy w drodze bezprzetargowej;
 
- lokalową nr 4 o pow. 48,31 m2, stanowiącą własność Gminy Pakość, położoną w budynku wielorodzinnym przy ul. Jankowskiej 4 w Pakości, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 211/10 - przeznaczoną do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy w drodze bezprzetargowej;
 
-  lokalową nr 4 o pow. 35,50 m2, stanowiącą własność Gminy Pakość, położoną w budynku wielorodzinnym przy ul. Szkolnej 1 w Pakości, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 78/5- przeznaczoną do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy w drodze bezprzetargowej;
 
- gruntową - działka nr 196/1 o pow. 0,0061ha, KW nr 19368, położoną w Pakosci przy ul. 21-Stycznia, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości bezpśrednio do niej przyległej, stanowiącej własność osoby fizycznej, w celu utworzenia dostępu do drogi publicznej, bez prawa zabudowy;
 
- gruntową - działka nr 76/18 o pow. 0,0700ha, KW nr 23175, położoną w m. Łącko, gm. Pakosć, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu.
 

metryczka


Opublikował: Sylwia Cimer-Bronder (18 listopada 2009, 13:10:30)

Ostatnia zmiana: Joanna Zemełka (10 grudnia 2009, 12:08:48)
Zmieniono: Informacja o zdjęciu wykazu z tablicy ogłoszeń.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1489