zamówienie na:

Informacja dotycząca wywieszenia na tablicy ogłoszeń UM w Pakości wykazu nieruchomości: lokalowej i gruntowych, przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia, położonych: przy ul. Św. Jana 5/6 w Pakości - lokal, w m. Mielno, gm. Pakość -nieruchomości gruntowe przeznaczone na sprzedaż oraz przy ul. Krzyżanowskiego w Pakości-nieruchomość gruntowa przeznaczona w części do wydzierżawienia.

zamawiający: sprzedający i wydzierżawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia.
nr sprawy: KIO72241-32/09
wartość: ----------------------------------
termin składania ofert: 29 grudnia 2009
wynik postępowania: Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedazy i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 30 grudnia 2009r. 
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

Burmistrz Pakości

informuje, iż w dniu 08 grudnia 2009r. wywieszono na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zawierający nieruchomości:

· lokalową nr 6 o pow. 55,24 m2, stanowiącą własność Gminy Pakość, położoną w budynku wielorodzinnym przy ul. Św. Jana 5 w Pakości, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 243/2 – przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy;

· gruntową oznaczoną geodezyjnie nr 9/25 o pow. 750 m2 KW nr 30556 +1/14 dz. nr 9/30 stanowiącej drogę dojazdową o pow. ca 839 m2, KW nr 52440, położona w m. Mielno, gm. Pakość;, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu;

· gruntową oznaczoną geodezyjnie nr 9/27 o pow. 729 m2 KW nr 30556 +1/14 dz. nr 9/30 stanowiącej drogę dojazdową o pow. ca 839 m2, KW nr 52440, położona w m. Mielno, gm. Pakość, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu;

·gruntową oznaczoną ewidencyjnie nr 13/3 w części o pow. 1 m2 (pow. ca 288 m2),  KW nr 25294, Bi – inne tereny zabudowane, położoną przy ul. Krzyżanowskiego w Pakości, przeznaczoną do wydzierżawienia w powyższej części pod ogólnodostępną półkabinę telefoniczną, na okres 3 lat.

metryczka


Opublikował: Joanna Zemełka (8 grudnia 2009, 15:00:22)

Ostatnia zmiana: Joanna Zemełka (30 grudnia 2009, 11:10:12)
Zmieniono: Informacja o zdjeciu wykazu z tablicy ogłoszeń UM w Pakości

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1637