zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego informacje dotyczące nieruchomości gruntowej, położonej w m. Węgierce, gm. Pakość – przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, lokalu użytkowego, położonego w m. Radłowo 30, gm. Pakość – przeznaczonego do wynajęcia oraz nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Inowrocławskiej w Pakości – przeznaczonej w części do wydzierżawienia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.6845.1.2018.MM
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 17 maja 2018  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 18 maja 2018 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.), uchwały nr XXIX/316/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w m. Węgierce gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 20, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość oraz zarządzenia Nr 227/2017 Burmistrza Pakości z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Pakość oraz ustalenia zasad wydzierżawiania lub najmu tych nieruchomości

Burmistrz Pakości

informuje, że w dniu 26 kwietnia 2018 r., wywieszono na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i wydzierżawienia, zawierający:
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 20 o pow. ca 0,2260 ha, KW nr BY1I/00075261/7, RIVa i IVb – grunty orne klasy IVa i IVb, położoną w m. Węgierce gm. Pakość, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu;
  • lokal użytkowy o pow. 8,43 m2, stanowiący własność Gminy Pakość, położony w budynku w m. Radłowo 30, gm. Pakość, usytuowanym na działce nr 309, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr BY1I/00073522/1, przeznaczony do wynajmu;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 3/175, w części o pow. 0,0096 ha (pow. ca 0,4062 ha), KW nr BY1I/00026518/6, Ba – tereny przemysłowe, położoną przy ul. Inowrocławskiej w Pakości, przeznaczoną do wydzierżawienia w powyższej części pod plac parkingowy, na okres 3 lat.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będących przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia zawieszenia wykazu.

Burmistrz Pakości

Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Natalia Flinik (26 kwietnia 2018, 13:49:15)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gromek (18 maja 2018, 07:38:44)
Zmieniono: Informacja o zdjęciu wykazu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 260