zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego informacje dotyczące lokalu użytkowego nr I położonego przy ul. Św. Jana 3 i 5 w Pakości – przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu oraz nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Fabrycznej w Pakości (obręb Rybitwy) – przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu oraz nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Barcińskiej, ul. Błonie i ul. Topolowej w Pakości, a także w m. Rycerzewo, Giebnia i Wielowieś gm. Pakość – przeznaczonych do wydzierżawienia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.6840.22.4.2018.NF
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 5 lipca 2018  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 6 lipca 2018 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.); uchwały nr XXIV/225/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego nr I położonego w budynku przy ul. Św. Jana 3 w Pakości, stanowiącego własność Gminy Pakość; uchwały nr XXX/323/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Fabrycznej, obręb Rybitwy, oznaczonej jako działka nr 105/52, stanowiącej własność Skarbu Państwa; uchwały nr XXX/324/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej oznaczonej jako dz. nr 67/1, stanowiącej własność Gminy Pakość, na okres dłuższy niż 3 lata, położonej w m. Rycerzewo gm. Pakość oraz zarządzenia Nr 227/2017 Burmistrza Pakości z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Pakość oraz ustalenia zasad wydzierżawiania lub najmu tych nieruchomości

Burmistrz Pakości

informuje, że w dniu 14 czerwca 2018 r., wywieszono na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia, zawierający:
 • lokal użytkowy nr I o pow. 17,56 m2, stanowiący własność Gminy Pakość, położony przy ul. Św. Jana 3 i 5 w Pakości, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 243/2 – przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu;
 • nieruchomość gruntową, oznaczoną jako działka nr 105/52 o pow. ca 0,0352 ha, KW nr BY1I/00032396/9, Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, położoną przy ul. Fabrycznej w Pakości (obręb Rybitwy), sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość, własność Skarbu Państwa, w drodze przetargu;
 • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 119/38 w części o pow. 2,24 m2 (pow. ca 0,1981 ha), KW nr BY1I/00027107/9, dr – drogi, położoną przy ul. Barcińskiej w Pakości, przeznaczoną w powyższej części do wydzierżawienia pod baner reklamowy (w gablocie toalety miejskiej), na okres 1 roku;
 • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 110 o pow. ca 0,1903 ha, KW nr TIK34, RIVb – grunty orne klasy IVb, położoną przy ul. Błonie w Pakości, przeznaczoną do wydzierżawienia na cele rolnicze, na okres 3 lat;
 • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 111 o pow. ca 0,1633 ha, KW nr BY1I/00062560/9, RIVb – grunty orne klasy IVb, położoną przy ul. Błonie w Pakości, przeznaczoną do wydzierżawienia na cele rolnicze, na okres 3 lat;
 • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 112 o pow. ca 0,1708 ha, KW nr BY1I/00022679/4, RIVb – grunty orne klasy IVb, położoną przy ul. Błonie w Pakości, przeznaczoną do wydzierżawienia na cele rolnicze, na okres 3 lat;
 • nieruchomość gruntową, stanowiącą użytkowanie Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 122 o pow. ca 0,1919 ha, KW nr TIIIK108, RIVb – grunty orne klasy IVb, położoną przy ul. Błonie w Pakości, przeznaczoną do wydzierżawienia na cele rolnicze, na okres 3 lat;
 • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 124 o pow. ca 0,1712 ha, KW nr BY1I/00040252/7, RIVb – grunty orne klasy IVb, położoną przy ul. Błonie w Pakości, przeznaczoną do wydzierżawienia na cele rolnicze, na okres 3 lat;
 • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 126 o pow. ca 0,1662 ha, KW nr BY1I/00022675/6, RIVa i IVb – grunty orne klasy IVa i IVb, położoną przy ul. Błonie w Pakości, przeznaczoną do wydzierżawienia na cele rolnicze, na okres 3 lat;
 • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 127 o pow. ca 0,1622 ha, KW nr BY1I/00022675/6, RIVa i IVb – grunty orne klasy IVa i IVb, położoną przy ul. Błonie w Pakości, przeznaczoną do wydzierżawienia na cele rolnicze, na okres 3 lat;
 • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 135 o pow. ca 0,2007 ha, KW nr BY1I/00020042/6, RIVa – grunty orne klasy IVa, położoną przy ul. Grobla w Pakości, przeznaczoną do wydzierżawienia na cele rolnicze, na okres 3 lat;
 • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 139 o pow. ca 0,1472 ha, KW nr BY1I/00012826/7, RIVa – grunty orne klasy IVa, położoną przy ul. Błonie w Pakości, przeznaczoną do wydzierżawienia na cele rolnicze, na okres 3 lat;
 • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 2/21 w części o pow. 0,0200 ha (pow. ca 1,8023 ha), KW nr BY1I/00032393/8, Bi – inne tereny zabudowane, położoną przy ul. Topolowej w Pakości, przeznaczoną do wydzierżawienia w powyższej części na cele hodowli pszczół, na okres 3 lat;
 • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 67/1 o pow. ca 1,9500 ha, KW nr BY1I/00009832/8, PsIII, IV i W – pastwiska trwałe klasy III i IV oraz grunty pod rowami, położoną w m. Rycerzewo, gm. Pakość, przeznaczoną do wydzierżawienia w częściach na cele rolnicze, na okres 5 lat (ziemia sołecka Sołectwa Rycerzewo);
 • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 25/1 o pow. ca 14,4900 ha, KW nr BY1I/00037680/2, RIVa, IVb i V – grunty orne klasy IVa, IVb i V, położoną w m. Giebnia gm. Pakość, przeznaczoną do wydzierżawienia na cele rolnicze, do dnia 31 grudnia 2018 r.;
 • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 27/4 o pow. ca 26,7066 ha, KW nr BY1I/00037680/2, RIVa, IVb, V i W – grunty orne klasy IVa, IVb, V i grunty pod rowami, położoną w m. Giebnia gm. Pakość, przeznaczoną do wydzierżawienia na cele rolnicze, do dnia 31 grudnia 2018 r.;
 • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 65/2 w części o pow. 0,5000 ha (pow. ca 1,0000 ha), KW nr BY1I/00022871/0, RIIIa, IIIb – grunty orne klasy IIIa i IIIb, położoną w m. Wielowieś, gm. Pakość, przeznaczoną do wydzierżawienia w powyższej części na cele rolnicze, na okres 3 lat.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będących przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia zawieszenia wykazu.
Burmistrz Pakości

Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Natalia Flinik (14 czerwca 2018, 14:24:01)

Ostatnia zmiana: Natalia Flinik (6 lipca 2018, 11:29:33)
Zmieniono: Informacja o zdjęciu wykazu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 344