zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego informacje dotyczące lokalu użytkowego, położonego przy ul. Inowrocławskiej 12d w Pakości – przeznaczonego do wynajęcia oraz nieruchomości lokalowej, położonej przy ul. Szkolnej 1, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wynajęcia
nr sprawy: KIO.6845.3.1.2018.MM
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 8 listopada 2018  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu i sprzedaży został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 9 listopada 2018 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.), uchwały nr XXIII/244/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiących własność Gminy Pakość i zasad udzielania bonifikat od sprzedaży (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2017r. poz. 2867), a także zarządzenia Nr 227/2017 Burmistrza Pakości z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Pakość oraz ustalenia zasad wydzierżawiania lub najmu tych nieruchomości.
Burmistrz Pakości

informuje, że w dniu 18 października 2018 r., wywieszono na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wynajęcia, zawierający:
  • lokal użytkowy nr 3 o pow. 47,19 m2, stanowiący własność Gminy Pakość, położony w budynku przy ul. Inowrocławskiej 12d w Pakości, usytuowanym na działce nr 3/188 dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr BY1I/00057468/6 – przeznaczony do wynajmu;
  • nieruchomość lokalową nr 3 o pow. 65,60 m2, stanowiącą własność Gminy Pakość, położoną w budynku wielorodzinnym przy ul. Szkolnej 1 w Pakości, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 78/5 – przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będących przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia zawieszenia wykazu.
Burmistrz Pakości

Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Natalia Flinik (18 października 2018, 13:05:16)

Ostatnia zmiana: Natalia Flinik (9 listopada 2018, 10:42:36)
Zmieniono: Informacja o zdjęciu wykazu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 226